Kto będzie przetwarzał moje dane i w jakim celu?

Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rendart sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 191. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku wyrażenia odrębnych zgód Pani/Pana dane będą przetwarzane również w późniejszych celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku przesłania formularzy rekrutacyjnych lub o współpracę Pani/Pana dane będę przetwarzane w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji / nawiązania współpracy.

W przypadku wypełnienia formularza w celach badania satysfakcji klientów Pana/Pani dane będą wykorzystywane w celu poprawy świadczenia usług przez Rendart.

Udostępnienie identyfikującego Panią/Pana adresu e-mail traktowane będzie jako zamówienie informacji handlowej.

Poprzez zaznaczenie opcji „Dołącz” w oknie subskrypcji newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.rendart.pl oraz na wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o ofercie i dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawnione firmom świadczącym hosting danych osobowych.

Jakie prawa mi przysługują?

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku wyrażnia zgody);

h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

j) prawo wniesienia skargi do organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: kontakt@rendart.pl